Chcem rásť

Hľadáte možnosť ako zvýšiť svoju hodnotu na tru práce? Staňte sa súčasťou študentského progamu.

 • PRAX
  U nás získate praktické vzdelanie a hlavne spolu so skúsenosťami v oblasti obchodného jednania. Zídu sa Vám pre oblasť: Financií - finančná gramotnosť, Realít - obchodné vyjednávanie manažmentu a základy podnikania
 • ROVNAKÉ PODMIENKY
  Bez ohľadu na prax, ktorú študenti nemajú, sú ohodnocovaní všetci na základe svojich schopností a nie dĺžky praxe.
 • ČAS NA ŠTÚDIUM
  Štúdium podporujeme. Práve finančná nezávislosť Vám umožní študovať vlastným tempom a z presvedčenia.
 • RAST V KARIÉRE
  Pravidlá sú pre každého rovnaké. Na povýšenie u nás nemá vplyv subjektívne hodnotenie nadriadeným. Pokiaľ splníte vopred stanovené podmienky, postup máte zaručený.